Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS Vršatec

Ako prvé prebiehali práce na tvorbe webovej stránky. Red Sparrow design s.r.o. v spolupráci s kanceláriou Bližšie k vidieku pracovali na dizajne a obsahu internetovej stránky v priebehu mesiacov január a február 2015.  Stránka bola plne funkčná k 27.2. 2015, pričom obsahuje informácie o občianskom združení Bližšie k vidieku, zrealizovaných projektoch, ale aj informácie o kultúrnych a historických pamiatkach v regióne, významných osobnostiach a iné doplňujúce informácie o živote a možnostiach kultúrneho vyžitia alebo turistiky na našom území. Súčasťou webovej stránky je tiež kalendár podujatí, kde si návštevník webu môže nájsť kultúrne, športové a iné voľnočasové podujatia, ktoré sa konajú v obciach a mestách nášho mikroregiónu.

Druhou časťou projektu bolo spracovanie informačnej brožúry o kultúrnom dedičstve v našom regióne. Zber údajov k brožúre prebiehal v mesiacoch marec a apríl 2015 a po zhromaždení materiálov bola vytvorená grafická podoba brožúry, ktorá bola následne pripravená pre tlač. Brožúra bude distribuovaná do obcí v našom mikroregióne, kde bude zdarma prístupná pre obyvateľov na obecných a mestských úradoch a je pre Vás k dispozícii i na našej stránke v sekcii Na stiahnutie.

Poslednou časťou projektu bolo zrealizovanie informačného semináru o kultúrnom dedičstve. Seminár sa konal 15. mája 2015 na obecnom úrade v obci Kameničany. Lektorské zabezpečenie po splnomocnení Mgr. art. Danou Vlčkovou, ktorá sa z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť prevzal Mgr. Michal Vavro, absolvent odboru história na Trnavskej univerzite v Trnave. V prednáškach sa venoval kultúrnym,  historickým i prírodným pamiatkam na našom území, pričom najväčšiu pozornosť venoval zrúcanine hradu Vršatec, stredovekému kostolíku Pominovec a archeologickej lokalite v Dolnej Súči. Samostatnou témou boli zvyky a tradície a možnosti ich uchovania pre ďalšie generácie. Spolu s prítomnými sa v ďalšom prednáškovom bloku snažili nájsť nové možnosti ako dopomôcť k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a využiť potenciál, ktorý kultúrno-historické bohatstvo v našom mikroregióne ponúka. V závere informačného semináru bola prítomným predstavená informačná brožúra o kultúrnom dedičstve, ktorej obsah tvoria kultúrno historické pamiatky, zvyky a tradície a kalendár podujatí v našom regióne. Priebeh realizácie projektu bol bezproblémový.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>