Spoločne pre vidiek


Predmetom projektu bolo zabezpečenie konferencie s názvom „ Spoločne pre vidiek “. Konferenciu okrem prednášok tvorili aj workshopy a tvorivé dielne. Jednotlivé prednášky, ktoré boli súčasťou konferencie, boli tematicky zamerané predovšetkým na obnovu a rozvoj vidieka. Informačnej aktivity sa zúčastnili zástupcovia podnikateľských subjektov, subjektov verejnej správy a zástupcovia občianskych združení. Konferencia bola určená pre 70 účastníkov a realizovala sa tri dni.

Dňa 23. júna 2014 bol prvý deň realizácie projektu. Konferenciu otvoril Mgr. Vojtech Laurinec, predseda združenia Bližšie k vidieku.

Mgr. Vojtech Laurinec na konferencii Spoločne pre vidiek

Otvorenie konferencie Spoločne pre vidiek

Privítal prítomných a poďakoval sa za účasť. Následne sa konala v rámci troch blokov jednotlivé informačné aktivity. Prvou bola informačná aktivita zameraná na výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ, ktorej lektorom bol Ing. Andrej Milo. V rámci tejto aktivity sa konali prednášky na témy: Slovinský vidiek a jeho možnosti, Taliansko – výroba syrov a vín, Belgicko – pohľad na vidieku v Belgicku. V prvom bloku sa ďalej konali prednášky v rámci informačnej aktivity zamarenej na obnovu a rozvoj vidieka, ktorej lektorom bol Ing. Andrej Milo. V rámci toho bloku sa uskutočnili prednášky na tému: Podnikanie na vidieku a predaj z dvora, Farmy a ich modernizácia, Systém značenia regionálnych produktov. Druhý blok bol zameraný na tvorbu vzdelávacích programov a na obnovu a rozvoj vidieka. Lektorom tohto bloku bol Ing. Milan Michalička. V rámci týchto informačných aktivít sa konali prednášky na tému  Čo je potrebné k tvorbe nového vzdelávacieho programu, Proces akreditácie vzdelávacieho programu a Spolupráca verejného a podnikateľského sektora. Prednáška Spoločne pre vidiekTretí blok patril informačnej aktivite zameranej na televízne a rozhlasové kampane a na webové portály a tlačené publikácie, ktorej lektorom bol Mgr. Roman Ďuriga. V rámci tohto bloku sa konali prednášky na témy: Propagácia formou tlačených publikácií a webových portálov, náležitosti kvalitného webového portálu a televízna kampaň a rozhlasová kampaň – ucelený pohľad na postupy a výhody kampaní.

Dňa 24. júna 2014 prebehol druhý deň realizácie predmetu projektu. Počas tohto dňa sa konali workshopy na témy: Vypracovanie návrhu na akreditáciu vzdelávacieho programu a Návrhy na vytvorenie putovnej aktivity pre podnikateľov podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu

Dva dni boli teda venované prednáškam a workshopom, ktoré boli rozdelené do blokov. Konferencia bola zameraná najmä na skvalitnenie a podporu ľudského potenciálu ako základnej  podmienky pre zlepšenie kvality života na vidieku. Poskytnutie potrebných vedomostí, zručností a informácií z oblasti obnovy a rozvoja vidieka by malo zabezpečiť predovšetkým zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore.

Jednotliví účastníci konferencie sa na workshope rozdelili do pracovných skupín. Výstup z workshopu tvorí zhodnotenie súčasnej situácie v rámci cestovného ruchu a propagácie na vidieku. Ďalšími výstupmi sú  návrhy na zlepšenie pre podnikateľov v oblasti cestovného ruchu na vidieku a návrhy na riešenie situácie medzi samosprávou a súkromným sektorom. Taktiež bol v rámci workshopu vypracovaný  návrh na akreditáciu vzdelávacieho programu.

 Dňa 25. júna 2014 sa konali tvorivé dielne. V rámci dielní si účastníci mohli priamo na mieste vyskúšať činnosť remeselníkov a zapojiť sa do procesu tvorby výrobkov.
Tvorivé dielne niesli názov: Vyrábame tradičné medovníky, Pečieme podľa receptov našich
starých materí, Vyrežme si z dreva. Účastníkom sa páčil zvolený spôsob prezentácie našich tradičných producentov a výrobcov. Pozitívne Tvorivé dielne - súčasť konferencie Spoločne pre vidiekoznačili spoluprácu medzi študentmi a vekovo staršími účastníkmi konferencie. Vekovo starší účastníci sa venovali  študentom a vysvetľovali im, akým spôsobom sa kedysi uskutočňovala remeselná výroba. Ich skúsenosti boli nenahraditeľnou súčasťou tvorivých dielní. Vekovo mladší účastníci sa zaujímali o zvyky a tradície v našom regióne. Účastníci workshopu boli dotazníkovou formou oslovení, aby vyjadrili svoj názor na priebeh informačnej aktivity. V rámci ich hodnotenia môžeme konštatovať, že konferencia splnila svoj účel, pričom účastníci boli spokojní.

Tvorivé dielne - súčasť konferencie Spoločne pre vidiek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>