Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec


Predmetom projektu bolo zabezpečenie informačného seminára s názvom „Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec“. Seminár okrem prednášok tvorili aj workshopy a tvorivé dielne, v ktorých si návštevníci mohli vyskúšať tradičné remeslá a ochutnať niektoré tradičné recepty. Otvorenie Jednotlivé prednášky v rámci informačného seminára boli tematicky zamerané predovšetkým na tradičné suroviny a recepty, predaj z dvora a možnosti jeho ďalšieho rozvoja v regióne MAS a remeselná činnosť a možnosti podnikania s ňou spojené. Informačnej aktivity sa zúčastnili zástupcovia podnikateľských subjektov, subjektov verejnej správy, zástupcovia občianskych združení a pozvaní občania z obcí na území MAS Vršatec. Seminár bol určený pre 60 účastníkov a realizoval  sa počas jedného dňa.

 Dňa 5. novembra 2014 sa konal informačný seminár s workshopom a tvorivými dielňami. Seminár otvoril Mgr. Vojtech Laurinec, predseda združenia Bližšie k vidieku. Privítal prítomných a poďakoval sa za účasť. Následne sa konali v rámci troch blokov jednotlivé informačné aktivity. Prvou bola prednáška Ing. Vladimíra Trenčana, rozdelená na tri samostatné témy,  v ktorých sa prednášajúci zameral na význam tradičných vidieckych surovín, determinanty ich kvality, spracovania a ďalšej distribúcie v rámci platnej legislatívy, predaj z dvora, možnosti podávania projektov a význam remeselnej živnosti u nás. pečivoTému významu tradičných surovín podnetne doplnil p. Jaroslav Zemanovič, ktorý bol pozvaný do debaty. Jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti pekárenskej činnosti boli zaujímavým doplnením prednášky Ing. Vladimíra Trenčana. Tému predaj z dvora doplnil Mgr. Miloš Homola. Druhý blok semináru tvoril workshop zameraný na predaj z dvora v rámci, ktorého sa zúčastnení rozdelení do skupín počas Remeslointeraktívnej prezentácie zapojili do konštruktívnej debaty o predaji z dvora. Workshop
otvoril a viedol predseda Bližšie k vidieku Mgr. Vojtech Laurinec. Účastníkov uviedol do preberanej problematiky a  taktiež ich poprosil o spoluprácu a interaktivitu, aby zo stretnutia mohli vzniknúť požadované výstupy. Po spracovaní všetkých odpovedí a pripomienok ku siedmim otázkam sme pristúpili k anonymnému vyhodnoteniu, ktoré zaujímavým spôsobom ilustrovalo postoje a názory zúčastnených na fenomén predaja z dvora.

Popoludní bol seminár otvorený pre širokú verejnosť z mesta Nemšová i okolia, pričom boli prezentované tvorivé dielne remeselníkov z nášho regiónu. Návštevníci si mohli remeslá priamo na mieste vyskúšať, ale napríklad i ochutnať vianočné oplátky pečené podľa pôvodného tradičného receptu, či pravý včelí med. Počas celého podujatia boli od pozvaných zhromažďované recepty zo Stredného Považia, ktoré budú publikované v receptári tradičných receptov z územia MAS Vršatec.

 

BKV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>