Pominovec -stredoveký kostol

Pominovec

Stredoveký kostolík v zaniknutej osade Pominovec patrí k najvzácnejším kultúrno-historickým pamiatkam na Slovensku.

 

Kostolík postavili v dnes už zaniknutej osade Pominovec niekedy v priebehu 12. storočia. Národná kultúrna pamiatka z románskeho obdobia je jednou z najstarších stavebných pamiatok na Slovensku. Stojí nenápadne pri poľnej ceste v katastri obce Sedmerovec.  Typologicky ide o ukážkový príklad románskych emporových kostolíkov, ktoré sa v tom období stavali na vidieku. Osídlenie okolo kostolíka zaniklo ešte v stredoveku. Po zániku obce vplyvom vojnových udalostí a povodní zostal v poli len Kostolík sv. Jána Krstiteľa, susediaci cintorín a opustený majer. Ešte začiatkom 20. storočia sa spomína niekoľko domov, ktoré už dnes však neexistujú.  Práve vďaka tejto skutočnosti sa románska stavba zachovala  v prakticky pôvodnej podobe bez neskorších prístavieb. V 18. storočí zväčšili kapacitu neveľkého kostolíka drevenými tribúnami pri južnej a severnej stene lode. S tým súvisela aj zmena prístupu na emporu, keď zrušili drevené schodisko pri severnej stene a nahradili ho súčasným na opačnej strane. Priestor lode bol taktiež presvetlený novým okienkom v južnej stene lode. Už v prvej polovici 19. storočia však boli drevené tribúny odstránené kvôli zlému stavu. V roku 1884 sa realizovala obnova už chátrajúcej stavby, v rámci ktorej boli vymenené zvetrané stĺpiky v združených oknách na veži a osadený nový vstupný portál. Odborná oprava kostolíka sa uskutočnila aj v roku 1936. V roku 1963 bol tento románsky kostolík zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok a Slovenská pošta dokonca vydala v roku 2009 známku v hodnote 0,10 eura s vyobrazením empory kostola. Zatiaľ posledná obnova sa začala v roku 2008.

Kostol sv. Jána Krstiteľa je typický panský emporovaný kostol, stavaný z lomového kameňa. Jednoloďový s polkruhovou zaklenutou apsidou a s rovnou zastropenou loďou. Murovaná empora na západnej strane lode tvorí súčasne podnož vstavanej románskej veže. V apside, v južnej stene lode a vo veži sú zachované pôvodné románske okná. Oltár je barokový zo začiatku 18. storočia s retardovanými renesančnými prvkami, v strede je obraz sv. Jána Krstiteľa, vo vrchole obraz korunovania Panny  Márie. Svojím významom predstavuje architektonický aj historický unikát, svedčí o ranom šírení kresťanstva v tejto lokalite. Podobný kostolík je v Dražovciach. Kostolík v Pominovci prežil i kruté tatárske nájazdy v 13. storočí. Pominovská filiálka patrila k bolešovskej farnosti, tamojšia katolícka fara sa spomína už v roku 1381. 

Pominovec

Zdroj: http://www.apsida.sk/, MAS Vršatec -Sprievodca regiónom

Foto: Lucia Mončeková, Timea Drobcová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>