Eduard Alojz Filo

Prof. ThDr. Eduard Alojz Filo bol kňaz, geológ, botanik, liečiteľ, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, historik, národovec a člen rôznych spolkov. Po gymnaziálnych štúdiách v Trenčíne pokračoval na Vysokej škole kanonického rádu premonštrátov v Jasove a neskôr v Budapešti, kde študoval na bohosloveckej fakulte. V roku 1913 bol vysvätený za kňaza a stal sa členom rádu premonštrátov v Jasove. Pri vstupe do tohto rádu dostal rehoľné meno Eduard. Súbežne študoval na Prírodovedeckom oddelení Filozofickej fakulty univerzity v Budapešti, kde mu bol udelený profesorský diplom z prírodných vied a zo zemepisu, oprávňujúci vyučovať na humanitných a reálnych gymnáziách. Jeho profesijná kariéra postupovala po viacerých postoch. Stal sa kazateľom božieho slova v jasovskom konvente premonštrátov, onedlho bol prefektom v kráľovskom konvikte a riadnym profesorom na gymnáziu premonštrátov v Košiciach. Jeho učiteľská kariéra pokračovala aj na ďalších gymnáziách po Slovensku. Súbežne so svojim pedagogickým pôsobením bol aj literárne činný. Písal články do Tatranského orla, Národných novín, Slováka. Bol predsedom miestnych pobočiek Matice slovenskej, predsedom Masarykovej ligy proti TBC, predsedom miestneho výboru Pečlivosti o mládež, členom a funkcionárom Československého červeného kríža a predsedom redakčnej rady časopisu Šafárikov kraj. Ovládal sedem jazykov (poľsky, nemecky, maďarsky, francúzsky, rusky, latinsky, rumunsky). Vo voľnom čase rád maľoval obrazy a skladal príležitostné básne. Na základe archívnych výskumov napísal historické práce o Tuchyni, Lednici, Červenom Kameni, Pruskom a Vršatci. Neúnavne doučoval školské deti. Napísal učebnice Mineralógia a Geológia pre stredné školy. Recenzoval vychádzajúce prírodovedné knihy. Napísal príručky pre turistov Vršatec a okolie a Vršatec včera a dnes. Zbieral liečivé rastliny, robil herbáre a liečil bylinkami. V kruhu botanikov bol považovaný za najlepšieho znalca vršatskej flóry a v tejto oblasti spolupracoval s Prírodovedným oddelením Slovenského národného múzea v Bratislave. Do vysokého veku zbieral bylinky na Vršatci. O prof. ThDr. Eduardovi Alojzovi Filovi hovorili, že bol ľudovým kňazom, otcom všetkých, ktorí jeho pomoc potrebovali. Po prepustení z kňazských služieb bol sledovaný. Na dôchodku žil v rodnej Tuchyni a vypomáhal na farskom úrade v Pruskom. Profesor Filo je pochovaný vo svojej rodnej obci na miestnom cintoríne. Na jeho počesť bola pri príležitosti 110. výročia narodenia v roku 1998 odhalená pamätná tabuľa, ktorá je umiestená na priečelí jeho rodného domu. Ten dodnes stojí v Tuchyni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>