Dokumenty


Dokumenty


Stanovy občianskeho združenia Bližšie k vidieku

 

Článok I

Názov, sídlo, právne postavenie a doba trvania združenia

1. Názov občianskeho združenia je: Bližšie k vidieku

2. Sídlo združenia je: Vážska 455/18, 914 41  Nemšová

3. Združenia je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia združenia … čítať ďalej

 

Zoznam členov Bližšie k vidieku

 

1. Róbert Pšenčík

Vážska 455/18

914 41  Nemšová

Narodený: 26.1. 1977

 

2. Mgr. Vojtech Laurinec

Horná Súča 246

913 33  Horná Súča

Narodený: 25.9. 1977

 

3. Mgr. Michal Vavro

Dolná Súča 682

913 32  Dolná Súča

Narodený: 21.7. 1986

 

4. Bc. Tomáš Savka

Družstevná 457/22

914 42  Horné Srnie

Narodená: 4.11.1991

Comments are closed