Eduard Alojz Filo

Prof. ThDr. Eduard Alojz Filo bol kňaz, geológ, botanik, liečiteľ, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, historik, národovec a člen rôznych spolkov. Po gymnaziálnych štúdiách v Trenčíne pokračoval na Vysokej škole kanonického rádu premonštrátov v Jasove a neskôr v Budapešti, kde študoval na bohosloveckej fakulte. V roku 1913 bol vysvätený za kňaza a…

Čítať ďalej

Vojtech Zamarovský (Zamarovce)

* 5. október 1919, Trenčín

† 26. júl 2006, Praha

Vojtech_ZamarovskýJUDr. Vojtech Zamarovský bol slovenský autor literatúry faktu, venujúcej sa najstarším dejinám ľudstva. Ku koncu života žil v Prahe.

Pochádzal zo starej zemianskej rodiny pôvodom zo Zamaroviec pri Trenčíne. Jeho otec bol kominárskym majstrom ale pôsobil ako predseda okresného
živnostenského spoločenstva v Trenčíne. Vzdelanie získal na gymnáziu v Trenčíne a po maturite v roku 1938 odišiel študovať do Prahy na Vysokú školu obchodnú a o rok neskôr prešiel na právnickú fakultu do Bratislavy (promoval v roku 1943), pričom diaľkovo vyštudoval aj Vysokú školu obchodnú, ktorú navštevoval tak v Bratislave, ako aj v Prahe.

Po ukončení štúdia pracoval v Slovenskej národnej banke, na Povereníctve priemyslu v Bratislave, od roku 1946 na Úrade predsedníctva Čítať ďalej

Jozef Laco (Nemšová/Dolná Súča)

14. apríl 1872, Ľuborča

† 1. september 1941, Dolná Súča

jozef lacoJozef Laco bol známy a významný slovenský entomológ – koleopterológ, botanik, ľudový liečiteľ a štátny úradník – notár slovenskej národnosti. Otec Ondrej Laco bol kováč, matka Karolína Lacová, rod. Lukovková bola domáca. Manželka sa volala tiež Karolína, rodená Bieščárová. Mal 5 detí: troch synov a dve dcéry.

Jozef Laco sa narodil 14. apríla 1872 v Luborči (dnes mestská časť Nemšovej) v okrese Trenčín. Základnú školu navštevoval v rodisku. Stredoškolské štúdium ukončil 11. júna 1892 maturitou na gymnáziu Čítať ďalej

Hugolín Martin Gavlovič (Pruské)

11. november 1712 Czarny Dunajec, Poľsko

† 4. jún 1787 Horovce

hugo1.mainPochádzal z poľsko-uhorského (etnicky poľsko-slovenského) pohraničia, od útleho detstva však žil v jazykovo slovenskom prostredí oravského mestečka Trstená. Roky a miesta jeho štúdií sa dajú rekonštruovať iba čiastočne. Základné vzdelanie získal pravdepodobne v Trstenej, v roku 1725/26 bol žiakom nižšej gramatickej triedy v Žiline. Ďalšie triedy s najväčšou pravdepodobnosťou absolvoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku.

V roku 1733 vstúpil do františkánskej rehole v Hlohovci a prijal rehoľné meno Hugolín. V roku 1742 ukončil štúdium teológie v Žiline. V roku 1744 sa doživotne stal členom komunity františkánskeho kláštora v obci Pruské na severozápade Slovenska. Táto okolnosť súvisí Čítať ďalej

Michal Rešetka (Horná Súča)

*2. 9. 1794 Bobot

+9. 5. 1854 Horná Súča

rešetkaK významným bernolákovsky orientovaným zberateľom a vydavateľom slovenských kníh, kázní a literárnych rukopisov, v období slovenského národného obrodenia sa radí aj vynikajúci slovenský národovec, katolícky kňaz a vzdelanec Michal Rešetka.

Narodil sa 2. 9. 1794 v Bobote v roľníckej rodine. Po gymnaziálnych štúdiách v Bánovciach nad Bebravou a Trenčíne a skončení štúdia teológie v Nitre pôsobil ako kaplán v Rajci a Dubnici nad Váhom a od r. 1834 až do smrti ako farár v Hornej Súči, kde je aj pochovaný.

Čítať ďalej