Pominovec -stredoveký kostol

Pominovec

Stredoveký kostolík v zaniknutej osade Pominovec patrí k najvzácnejším kultúrno-historickým pamiatkam na Slovensku.

 

Kostolík postavili v dnes už zaniknutej osade Pominovec niekedy v priebehu 12. storočia. Národná kultúrna pamiatka z románskeho obdobia je jednou z najstarších stavebných pamiatok na Slovensku. Stojí nenápadne pri poľnej ceste v katastri obce Sedmerovec.  Typologicky ide o ukážkový príklad románskych emporových kostolíkov, ktoré sa v tom období stavali na vidieku. Osídlenie okolo kostolíka zaniklo ešte v stredoveku. Po zániku obce vplyvom vojnových udalostí a povodní zostal v poli len Kostolík sv. Jána Krstiteľa, susediaci cintorín a opustený majer. Ešte začiatkom 20. storočia sa spomína niekoľko domov, ktoré už dnes však neexistujú.  Práve vďaka tejto skutočnosti sa románska stavba zachovala  v prakticky pôvodnej podobe bez neskorších prístavieb. V 18. storočí zväčšili kapacitu neveľkého kostolíka drevenými Čítať ďalej

Kaštieľ (Bohunice)

kaštieľ exterierNa návrší nad obcou postavili v 19. storočí v romantickom neogotickom slohu priestranný kaštieľ. Prízemná budova kaštieľa má dve bočné krídla, medzi ktorými je situovaná otvorená chodba. Ku kaštieľu patril i veľký dvor, park s vodometrom a rozľahlá ovocná záhrada. Zemianska rodina Medňanských, ktorá bývala v minulom storočí v kaštieli, dala vybudovať v priľahlom parku roku 1866 menšiu neogotickú kaplnku s nárožnými fialami a vežičkou vstavanou do jej priečelia. Pod kaplnkou je Čítať ďalej

Františkánsky Kostol sv. Juraja a kláštor (Pruské)

kostol pruskéKeď sa pánom Vršatského hradu a celého panstva v roku 1640 stal Juraj Jakušič, tak mu veľmi záležalo, aby na jeho panstve zanikol protestantizmus a poddaný ľud sa vrátil späť ku Katolíckej cirkvi. povolal preto do Pruského prvých františkánov, aby vyvíjali rekatolizačnú činnosť. Jakušič pridelil františkánom pozemok, na ktorom bol postavený kláštor a kostol. Kostol bol stavaný v štýle ranobarokovej architektúry podľa vzoru rímskeho kostola IL GESU. Kostol bol odovzdaný do používania v roku 1642. Kostol s bočnou Kaplnkou Bolestnej Panny Márie je spojovacou chodbou pripojený ku kláštoru. Zaujímavosťou je Čítať ďalej

Pútnické miesto Skalka (Skalka nad Váhom)

Malá Skalka/ Nová Skalka

 

malá skalkaDominantou lokality Malá, alebo tiež Nová Skalka je dvojvežový kostolík postavený v románskom slohu. Po prvý raz sa spomína už v roku 1208. Bol zasvätený Sv. Beňadikovi. Neskôr dal na jeho mieste vybudovať kaplnku ku cti sv. Doroty Juraj Thurzo.  V roku 1679 bol postavený nový oltár – posvätený na počesť Panny Márie Čenstochovskej.

Jezuiti kaplnku v roku 1745 rozšírili do súčasnej podoby a pristavili k nej dve veže. Hlavný oltár zdobia dve sochy pustovníkov Sv. Andreja-Svorada a Beňadika (z roku 1924). Maľba svätcov na stene je dielom P. Emila Prokopa, SVD (1983).

 

Čítať ďalej