Vidiecky cestovný ruch, agroturistika a projektový manažment

Predmetom projektu bolo zabezpečenie akreditovaného vzdelávacieho seminára s dvomi vzdelávacími modulmi pod názvom „Vidiecky cestovný ruch a agroturistika“ a „Projektový manažment“. Seminára sa zúčastnilo 60 osôb rôznych vekových kategórií, pričom ...

Spoločne pre vidiek

Dňa 23. júna 2014 bol prvý deň realizácie projektu. Konferenciu otvoril Mgr. Vojtech Laurinec, predseda združenia Bližšie k vidieku. Privítal prítomných a poďakoval sa za účasť. Následne sa konali v rámci troch blokov jednotlivé informačné aktivity. Prvou bola informačná aktivita zameraná na výmenné informačné ...

Po stopách receptov...

Predmetom projektu bolo zabezpečenie informačného seminára s názvom „Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec“. Seminár okrem prednášok tvorili aj workshopy a tvorivé dielne, v ktorých si návštevníci mohli vyskúšať tradičné remeslá a ochutnať niektoré tradičné recepty. Jednotlivé prednášky...

Regionálna značka ako nástroj rozvoja vidieka

Vzdelávací seminár otvoril dňa 17. apríla 2015 o 9:00 predseda združenia Bližšie k vidieku Mgr. Vojtech Laurinec. Privítal zúčastnených, predstavil projekt, v rámci ktorého sa podarilo vzdelávaciu aktivitu uskutočniť a privítal tiež lektora Ing. Andreja Mila, ktorému zároveň odovzdal slovo. Prvá prednáška mala ...

O nás

Bližšie k vidieku je občianske združenie založené za účelom podpory rozvoja vidieckych oblastí v mikroregióne. Ako nezisková organizácia sa snaží podporovať dlhodobý a udržateľný rozvoj vidieka v našej oblasti predovšetkým prostredníctvom zvýšenia informovanosti, podporou a rozvojom komunitných aktivít, posilnením miestnej demokracie, ochranou životného prostredia a snahami o zlepšenie života starých ľudí a sociálne odkázaných. Bližšie k vidieku sa tiež snaží rozvíjať spoluprácu so záujmovými združeniami doma a v zahraničí, podporovať rozvoj vidieckej turistiky, zamestnanosti a podnikateľského prostredia. Občianske združenie vzniklo v máji 2012 a od založenia má v spolupráci s MAS Vršatec za sebou štyri úspešne zrealizované projekty. V júni 2014 sa uskutočnil v rámci projektu „Spoločne pre vidiek“ informačný seminár s tvorivými dielňami. Zúčastnení si vypočuli množstvo podnetných prednášok zameraných na témy rozvoj cestovného ruchu v oblasti, podpora a rozvoj podnikania a iné. Druhý projekt mal názov „Po stopách receptov starých materí na území MAS Vršatec“ a jeho súčasťou bol tiež informačný seminár spojený s worskshopom v novembri 2014.
Výstupom projektu bola kniha tradičných receptov z územia MAS Vršatec. V snahe o rozvoj vidieka je totiž popri postupnom zavádzaní nových trendov dôležité i uchovanie tradícií a odkazu našich predkov, ktoré sú zároveň súčasťou kultúrneho dedičstva celej spoločnosti a pomáhajú formovať a dotvárať naše národné, kultúrne či historické povedomie. Najnovšie zrealizované projekty občianskeho združenia Bližšie k vidieku mali charakter akreditovaných vzdelávacích seminárov, na ktorých účastníci mohli získať certifikát o absolvovaní školenia. V marci 2015 to bol vzdelávací seminár s názvom „Vidiecky cestovný ruch, agroturistika a projektový manažment“ a v apríli 2015 vzdelávacia aktivita v rámci projektu „Zavádzame regionálne značenie na slovenskom vidieku“. Cieľom školenia o regionálnom značení bolo uviesť remeselníkov, drobných podnikateľov a záujemcov o remeselnú činnosť do problematiky regionálnej značky a priblížiť im výhody a možnosti, ktoré takéto značenie prináša a poskytuje.

Zaujímavosti

 

Historické a kultúrne pamiatky

Prečítajte si o kultúrnych a historických pamiatkach v našom regióne.
 

Zvyky a tradície

Zvyky a tradície nášho regiónu
 

Osobnosti nášho regiónu

Významné osobnosti z regiónu ilavskej a súčanskej doliny.
 

Kam do prírody?

Tipy na turistické chodníky, výlety a cyklotrasy.
 

Kam za zábavou?

Kde v našom regióne sa dá dobre zabaviť, spestriť si víkend alebo rodinnú oslavu? My Vám poradíme!
 

Kam za kultúrou?

Máte radi kultúrne podujatia? My vieme kde a kedy sa konajú kultúrne akcie a radi sa s Vami o to podelíme!